Advokat Jenny Jörwall

Att arbeta som advokat är ett särskilt förtroendeuppdrag som medför ett stort ansvar.

Min drivkraft i mitt uppdrag är dig som min klient. I samarbetet med dig så sätter jag ett stort värde på ett personligt engagemang, en enkel och begriplig kommunikation, lojalitet mot dig som klient och diskretion. Du ska känna dig trygg med min kompetens, du ska känna dig sedd och veta att du är prioriterad.

Juridik kan ofta kännas övermäktigt och när vi befinner oss i konflikter är det lätt att känslorna får ta överhanden. Då är det bra att anlita ett ombud som kan agera professionellt och värna om dina rättigheter.

Jag har tidigare arbetat på advokatbyråer med fokus på både humanjuridik och affärsjuridik. 1 september 2020 bestämde jag mig för att starta Jörwall Advokatbyrå. Jag tog examen från juristprogrammet i Lund 2014 och jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2012. Jag tog min advokatexamen 2017 och jag arbetade dessförinnan som biträdande jurist.

Jag är verksam i hela Sverige men jag har utgångspunkt i Skåne. Jag talar engelska och danska. Om du talar ett annat språk är det inget hinder eftersom vi kan boka tolk. Läs mer under ”Finansiering”.

Dina uppgifter

I samband med att du tar kontakt med advokatbyrån så är jag skyldig att göra en jävskontroll. Det kan vara så att jag av olika anledningar inte kan åta mig ett uppdrag.

Ibland beror det på att det finns en intressekonflikt. I en sådan situation är advokatbyrån förhindrad att företräda dig. För att säkerställa att det inte är så behöver jag dina och din motparts personuppgifter.

Läs mer om hur advokatbyrån hanterar dina personuppgifter under ”GDPR”.

Adress

Huvudkontor

Pilgränd 2, 271 42 Ystad

Mottagningskontor

Bytaregatan 4D, 222 22 Lund

Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Scroll to Top