FAMILJERÄTT

Familjerätt är ett brett rättsområde som omfattar i stort sett alla frågor som kan uppkomma i äktenskapet, samborelationen eller i familjen.

Det kan vara funderingar om vilka lagar och förordningar som styr ingåendet av äktenskap eller samborelationen, äktenskapsförord, samboavtal eller skilsmässa. Ofta uppstår det frågor om vad som gäller vid bodelning, eller hos vem barnen ska bo efter separationen eller vem som ska utöva vårdnaden om barnen.

JÖRWALL Advokatbyrå kan ge dig konsultation om hur du bäst ska hantera din separation eller lösa frågor som rör barnens situation efter ett uppbrott. Ibland är konflikten så pass infekterad att det inte längre går att undvika en domstolsprocess och då kan advokatbyrån även företräda dig som ombud i domstol.

kulli-kittus-KQfxVDHGCUg-unsplash

STRAFFRÄTT

Misstänkt för ett brott? Om du misstänks för ett allvarligare brott har du oftast både behov av och rätt till en advokat som kan tillvarata dina intressen under processen. Du har rätt att själv begära den advokat som du vill ska försvara dig, eller så kan domstolen utse en offentlig försvarare åt dig. Din försvarsadvokat ska närvara vid polisförhör och bistå dig i kontakten med polis, åklagare och domstol under förundersökningen samt företräda dig vid förhandling i dom-stol.

Kostnader för din försvarsadvokat kan slutligen bäras av staten eller dig. Om du döms, och domstolen anser att dina ekonomiska förhållanden tillåter det, kan domstolen besluta att du ska ersätta kostnaderna för försvaret och för målsägandebiträdet.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita en försvarare privat.

Utsatt för ett brott? Du som är utsatt för brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde som kan tillvarata dina intressen under förundersökningen och ge dig stöd och råd i samband med polisförhör och rättegång. Du kan vara berättigad skadestånd och då ska ditt målsägandebiträde säkerställa att ditt enskilda anspråk förs fram.

Du kan själv önska ett målsägandebiträde eller så utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig.
Du behöver i princip aldrig betala för ditt målsägandebiträde utan kostnaden bärs i huvud-regel av staten.

Om det finns misstanke om att ett barn har utsatts för ett allvarligt brott av sina vårdnadshavare eller om vårdnadshavaren har en relation till den misstänkte som gör att vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt, så utser domstol oftast en särskild företrädare.

Under förundersökningen företräder den särskilda företrädaren barnet i kontakter med polis och åklagare samt domstol. Det är också den särskilda företrädaren som beslutar hur och om barnet ska delta i förhör eller läkarundersökningar samt företräder barnet i dom-stol. Precis som målsägandebiträdet är det den särskilda företrädaren som framställer skadeståndsanspråk.

eric-ward-akT1bnnuMMk-unsplash

ARBETSRÄTT

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetslivet är långt och under resans gång kan både ni som arbetsgivare och du som arbetstagare komma att ställas inför komplicerade frågeställningar som i värsta fall leder till tvister.

JÖRWALL Advokatbyrå kan ge dig rådgivning i arbetsrättsliga ärenden och biträda dig i förhandlingar och tvister.

jeriden-villegas-VLPUm5wP5Z0-unsplash

PROCESSRÄTT

Har du blivit stämd? Tvister kan uppstå i vardagslivet när man minst anar det. Det kan vara ett husköp som går fel eller ett avtal som inte efterlevs av din motpart, en skuld som inte betalas eller en skada som du vill ha ersatt.

I dessa lägen kan det vara nödvändigt att kontakta en advokat för biträde eller rådgivning. JÖRWALL Advokatbyrå kan ge dig som privatperson eller småföretagare rådgivning eller biträda dig som ombud.

jon-flobrant-4Xb9AqocdCc-unsplash
Scroll to Top