Livet är inte alltid konfliktfritt. Många bråk och meningsskiljaktigheter kan vi hantera utan hjälp från utomstående. Några är så pass infekterade eller komplicerade att det bara inte går. Det händer också att motståndet känns för stort att möta ensam. I de stunderna kan det vara bra att ha en advokat som kan föra din talan och tillvarata dina intressen.

Välkommen till Jörwall Advokatbyrå. En advokatbyrå som står på din sida.

 

Rättsområden

Jörwall Advokatbyrå är en advokatbyrå med fokus på dig som privatperson.

Advokatbyrån är specialiserad inom familjerätt, straffrätt och socialrätt. I mån av tid åtar sig advokatbyrån även uppdrag inom migrationsrätt och arbetsrätt.

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig.  

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Rättsområden

Jörwall Advokatbyrå är en advokatbyrå med fokus på dig som privatperson.

Advokatbyrån är specialiserad inom familjerätt, straffrätt och socialrätt. I mån av tid åtar sig advokatbyrån även uppdrag inom migrationsrätt och arbetsrätt.

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig.  

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor så bokar vi ett personligt rådgivningsmöte.

Visste du?

agree, english, consent-1728448.jpg

Testinlägg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Läs mer »
Scroll to Top