Många bråk och meningsskiljaktigheter kan vi hantera utan hjälp från utomstående. Några är så pass infekterade eller komplicerade att det bara inte går att lösa. Ibland får det rättsliga konsekvenser. Då ska du anlita advokat.

Detta är vi

Jenny Jörwall

070 – 855 15 49
Jenny@jorwalladvokat.se

Emma Nilsson

076 – 777 50 40
Emma@advokatnilsson.se

Petra Geiger

076 – 033 33 55
Petra@jorwalladvokat.se

Rättsområden

Jörwall Advokatbyrå är en advokatbyrå med fokus på dig som privatperson. Advokatbyrån är specialiserad inom familjerätt, straffrätt, socialrätt och migrationsrätt.

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig.  

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig.  

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor så bokar vi ett personligt rådgivningsmöte.

Visste du?

agree, english, consent-1728448.jpg

Testinlägg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Läs mer »
Rulla till toppen