Kontakt

Dina uppgifter

I samband med att du tar kontakt med advokatbyrån så är vi skyldiga att göra en jävskontroll. Det kan vara så att vi av olika anledningar inte kan åta oss ett uppdrag.

Ibland beror det på att det finns en intressekonflikt. I en sådan situation är advokatbyrån förhindrad att företräda dig. För att säkerställa att det inte är så behöver vi dina och din motparts personuppgifter.

Läs mer om hur advokatbyrån hanterar dina personuppgifter under ”GDPR”.

Kontor

Ystad

Teppgränd 2B, 271 34 Ystad

Malmö

Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Rulla till toppen