Dina uppgifter

I samband med att du tar kontakt med advokatbyrån så är jag skyldig att göra en jävskontroll. Det kan vara så att jag av olika anledningar inte kan åta mig ett uppdrag.

Ibland beror det på att det finns en intressekonflikt. I en sådan situation är advokatbyrån förhindrad att företräda dig. För att säkerställa att det inte är så behöver jag dina och din motparts personuppgifter.

Läs mer om hur advokatbyrån hanterar dina personuppgifter under ”GDPR”.

Adress

Huvudkontor

Ystad

Pilgränd 2, 271 42 Ystad

Mottagningskontor

Malmö

Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Mottagningskontor

Lund

Bytaregatan 4D, 222 22 Lund

Scroll to Top