Finansiering

Kostnader för en rättsprocess kan bli hög. Men beroende på din situation kan det finnas stöd och annan finansiell hjälp att få.

Finansiering

I samband med rådgivningen går vi igenom ditt ärende tillsammans. Vi pratar då även om vilka finansieringsmöjligheter du har och vilket timarvode som tillämpas i ditt ärende. Beroende på ärendetyp samt dina ekonomiska förutsättningar kan du vara berättigad rättshjälp. Staten betalar då en del av ditt ombudsarvode. Har du en hemförsäkring med ett rättsskyddsmoment kan detta omfatta vissa tvister. Då betalar ditt försäkringsbolag en del av dina kostnader för ombud.

Vi går igenom dina förutsättningar och vilka villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna erhålla rättsskydd eller rättshjälp tillsammans. Jörwall Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Om du som konsument har en arvodestvist eller andra ekonomiska krav mot din advokat kan detta prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Du kan läsa mer på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se.

Talar du ett annat språk? Det är inte ett hinder utan jag hjälper dig att boka tolk inför våra möten. Om det är så att du ska finansiera ditt ärende själv, kommer du att stå kostnaden för tolkningen. Har du rättsskydd eller rättshjälp omfattar det även utlägg för tolk in samband med ditt ärende.

Det är en självklarhet att du som klient ska förstå och vara informerad om vilka kostnader som ditt ärende hos advokatbyrån kan innebära. Vi går därför igenom detta noga tillsammans innan vi inleder ett samarbete.

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor gällande finansiering!

Ställ frågor eller boka in ett möte för konsultation

Scroll to Top