Finansiering

En rättsprocess kan bli dyr. Beroende på ärendetyp och dina ekonomiska förutsättningar kan du vara berättigad rättshjälp eller rättsskydd.

Finansiering

I samband med vårt första rådgivningsmöte pratar vi om vilka finansieringsmöjligheter du har och vilket timarvode som tillämpas i ditt ärende.

Har du en hemförsäkring med ett rättsskyddsmoment kan detta omfatta vissa tvister. Då betalar ditt försäkringsbolag en del av dina rättegångskostnader.

Om du inte har rättskydd kan du i vissa fall beviljas rättshjälp. Då betalar staten en del av dina rättegångskostnader. 

Vi går igenom just dina förutsättningar och vilka villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna erhålla rättsskydd eller rättshjälp. Vi pratar då även mer specifikt om vad som ingår i rättshjälp och rättsskydd och advokatbyrån hjälper dig med en eventuell ansökan.

Om du som konsument har en arvodestvist eller andra ekonomiska krav mot din advokat kan detta prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Du kan läsa mer på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se.

Talar du ett annat språk? Det är inte ett hinder utan advokatbyrån kan hjälpa dig att boka tolk inför våra möten. Om du inte är berättigad ekonomiskt stöd genom rättsskydd eller rättshjälp, kommer du att stå kostnaden för tolkningen. 

Det är en självklarhet att du som klient ska förstå och vara informerad om vilka kostnader som ditt ärende hos advokatbyrån kan innebära. Vi går därför igenom detta noga tillsammans innan vi inleder ett samarbete.

Läs mer om vem som står kostnaden för din offentliga försvarare, ditt målsägandebiträde eller ditt offentliga biträde under flikarna ”Straffrätt” och ”Socialrätt”. 

 

Har du frågor om finansiering eller vill du boka ett rådgivningsmöte?

Rulla till toppen