FINANSIERING

I samband med rådgivningen går vi igenom ditt ärende tillsammans. Vi pratar då även om vilka finansieringsmöjligheter du har och vilket timarvode som tillämpas i ditt ärende.

Beroende på ärendetyp samt dina ekonomiska förutsättningar kan du vara berättigad rättshjälp. Staten betalar då en del av ditt ombudsarvode.

Har du en hemförsäkring med ett rättsskyddsmoment kan detta omfatta vissa tvister. Då betalar ditt försäkringsbolag en del av dina kostnader för ombud.

Vi går igenom dina förutsättningar och vilka villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna erhålla rättsskydd eller rättshjälp tillsammans. JÖRWALL Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Om du som konsument har en arvodestvist eller andra ekonomiska krav mot din advokat kan detta prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Du kan läsa mer på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se. 

marcin-dziedzic-yqmf9VGYQzs-unsplash
Scroll to Top