Migrationsrätt

Behöver du en tolk eller hjälp att förstå en asylprocess? Vi svarar på dina juridiska frågor.

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Den främsta lagen inom migrationsrätten är Utlänningslagen (UtlL). Det är den nationella staten som medger och formulerar rättigheter och skyldigheter för utlänning på statens territorium. En internationell eller global Migrationsrätt finns alltså inte. I Sverige är det Migrationsverket som har hand om migrationsärenden. Är sökanden missnöjd med Migrationsverkets beslut kan denna överklaga till Migrationsdomstolen. Är sökanden missnöjd med Migrationsdomstolens beslut finns det även möjlighet att överklaga till ytterligare en instans, nämligen Migrationsöverdomstolen. För att få upp ett mål i Migrationsöverdomstolen krävs prövningstillstånd.

I ett migrationsärende är det vanligt att sökanden erhåller ett offentligt biträde. Biträdet är vanligtvis en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Biträdet hjälper den sökanden med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

Behöver du hjälp med något som rör migrationsrätt?

Andra områden

Familjerätt

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en relation eller i en familj. Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan vara lång. Det finns ofta många frågor och osäkerhet där ett ombud kan ge dig svar och råd om vad som kommer ske. 

Socialrätt

Socialrätt är regler om social trygghet, som kan appliceras både kommunalt och genom statens försäkringssystem. Ett ombud är en stöttande hand som kan förklara hur och varför beslut tas.

Scroll to Top