Migrationsrätt

Har du flytt ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Migrationsrätt

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ärenden om bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd och visering. 

Ett ärende initieras i Migrationsverket genom en ansökan från dig som sökande. Därefter kan processen skilja sig något åt beroende på ärendetyp. I vissa fall kan du vara berättigad ett offentligt biträde som företräder dig, både vid Migrationsverket och i migrationsdomstolen. 

Migrationsverket fattar ett beslut i ditt ärende som kan gå att överklaga. Om du är missnöjd med ditt beslut kan du klaga vid migrationsdomstolen. Skulle migrationsdomstolen döma till din nackdel kan ärendet i vissa fall prövas i Migrationsöverdomstolen. 

I din första kontakt med Migrationsverket kan du framföra önskemål om vem du vill ska företräda dig som offentligt biträde. Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller en biträdande jurist som arbetar vid en advokatbyrå. 

I kontakten med advokatbyrån anlitas alltid en tolk vid behov. Om du är berättigad ett offentligt biträde så kommer staten att ersätta dina kostnader för biträde och tolk. 

Har du frågor gällande migrationsrätt?

Andra områden

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen.

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation. 

straffrätt södra sverige, jörwall advokatbyrå, misstänk eller utsatt för brott

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen.

Rulla till toppen