Socialrätt

Alla människor har rätt att känna sig trygga. I Sverige finns ett system för att se till att det alla människor tas om hand på bästa sätt. Men hur fungerar det?

Socialrätt

Socialrätt brukar kategoriseras som en del av förvaltningsrätten, speciell förvaltningsrätt. Till socialrättens områden räknas social barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, hälso- och sjukvårdslagstiftning och sekretesslagstiftning.

Behöver du hjälp med något som rör socialrätt?

Andra områden

Familjerätt

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en relation eller i en familj. Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan vara lång. Det finns ofta många frågor och osäkerhet där ett ombud kan ge dig svar och råd om vad som kommer ske. 

Migrationsrätt

Att flytta till ett nytt land är inte lätt. Det innebär att navigera mellan språk, bestämmelser och olika instanser. Då kan det vara skönt med att få hjälp att hitta rätt väg. I Sverige har du också rätt till en tolk.

Scroll to Top