Rättsområden

Jörwall advokatbyrå är en advokatbyrå med fokus på dig som privatperson. Advokatbyrån är specialiserad inom familjerätt, straffrätt och socialrätt. I mån av tid åtar sig advokatbyrån även uppdrag inom migrationsrätt och arbetsrätt.

Familjerätt

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en relation eller i en familj. Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Migrationsrätt

Att flytta till ett nytt land är inte lätt. Det innebär att navigera mellan språk, bestämmelser och olika instanser. Då kan det vara skönt med att få hjälp att hitta rätt väg. I Sverige har du också rätt till en tolk.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan vara lång. Det finns ofta många frågor och osäkerhet där ett ombud kan ge dig svar och råd om vad som kommer ske. 

Socialrätt

Socialrätt är regler om social trygghet, som kan appliceras både kommunalt och genom statens försäkringssystem. Ett ombud är en stöttande hand som kan förklara hur och varför beslut tas.

Behöver du hjälp med något av dessa juridiska områden?

Scroll to Top