Rättsområden

Jörwall Advokatbyrå är en advokatbyrå med fokus på dig som privatperson.
Advokatbyrån är specialiserad inom familjerätt, straffrätt och socialrätt.
I mån av tid åtar sig advokatbyrån även uppdrag inom migrationsrätt och arbetsrätt.

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. 

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

 

 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig.

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. 

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

 

 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig.

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Behöver du juridisk rådgivning?

Rulla till toppen