Straffrätt

Att vara med om en rättsprocess kan kännas skrämmande och svårt. Både som misstänkt och utsatt kan din advokat ge dig stöd och råd.

Misstänkt för ett brott?

Om du misstänks för ett allvarligare brott har du oftast både behov av och rätt till en advokat som kan tillvarata dina intressen under processen. Du har rätt att själv begära den advokat som du vill ska försvara dig, eller så kan domstolen utse en offentlig försvarare åt dig. Din försvarsadvokat ska närvara vid polisförhör och bistå dig i kontakten med polis, åklagare och domstol under förundersökningen samt företräda dig vid förhandling i domstol.

Kostnader för din försvarsadvokat kan slutligen bäras av staten eller dig. Om du döms, och domstolen anser att dina ekonomiska förhållanden tillåter det, kan domstolen besluta att du ska ersätta kostnaderna för försvaret och för målsägandebiträdet.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita en försvarare privat.

Vill du veta mer om en brottsprocess finns det ytterligare information på Åklagarmyndigheten.

Utsatt för ett brott?

Du som är utsatt för brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde som kan tillvarata dina intressen under förundersökningen och ge dig stöd och råd i samband med polisförhör och rättegång. Du kan vara berättigad skadestånd och då ska ditt målsägandebiträde säkerställa att ditt enskilda anspråk förs fram.

Du kan själv önska ett målsägandebiträde eller så utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig.
Du behöver i princip aldrig betala för ditt målsägandebiträde utan kostnaden bärs i huvudregel av staten.

Om det finns misstanke om att ett barn har utsatts för ett allvarligt brott av sina vårdnadshavare eller om vårdnadshavaren har en relation till den misstänkte som gör att vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt, så utser domstol oftast en särskild företrädare.

Under förundersökningen företräder den särskilda företrädaren barnet i kontakter med polis och åklagare samt domstol. Det är också den särskilda företrädaren som beslutar hur och om barnet ska delta i förhör eller läkarundersökningar samt företräder barnet i dom-stol. Precis som målsägandebiträdet är det den särskilda företrädaren som framställer skadeståndsanspråk.

Det finns även bra stöd att få via landets Brottsofferjourer. Det går även att läsa mer om skadestånd på Brottsoffermyndighetens hemsida eller på Brottsofferjouren.

Behöver du hjälp med något som rör straffrätt?

Andra områden

Familjerätt

Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en relation eller i en familj. Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar.

Migrationsrätt

Att flytta till ett nytt land är inte lätt. Det innebär att navigera mellan språk, bestämmelser och olika instanser. Då kan det vara skönt med att få hjälp att hitta rätt väg. I Sverige har du också rätt till en tolk.

Socialrätt

Socialrätt är regler om social trygghet, som kan appliceras både kommunalt och genom statens försäkringssystem. Ett ombud är en stöttande hand som kan förklara hur och varför beslut tas.

Scroll to Top