Straffrätt

Har du blivit misstänkt eller utsatt för ett brott?
Vägen till en eventuell dom kan vara både lång och snårig.

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig.

Misstänkt för ett brott?

Om du misstänks för ett allvarligare brott har du oftast både behov av och rätt till en advokat som kan tillvarata dina intressen under processen. 

Du har rätt att själv begära den advokat som du vill ska försvara dig, eller så kan domstolen utse en offentlig försvarare åt dig. 

Din försvarsadvokat ska närvara vid polisförhör och bistå dig i kontakten med polis, åklagare och domstol under förundersökningen samt företräda dig vid förhandling i domstol.

Kostnader för din försvarsadvokat kan slutligen bäras av staten eller av dig. Om du döms, och domstolen anser att dina ekonomiska förhållanden tillåter det, kan domstolen besluta att du ska ersätta kostnaderna för försvaret och för målsägandebiträdet.

Om du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita en försvarare privat. Advokatbyrån arbetar även med ungdomsmål. Det händer att barn och unga misstänkts för brott och då är det särskilt viktigt att det finns en försvarsadvokat närvarande under hela rättsprocessen. 

Advokatbyrån åtar sig både större och mindre ärenden. 

 

Utsatt för ett brott?

Du som är utsatt för brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde som kan tillvarata dina intressen under förundersökningen och ge dig stöd och råd i samband med polisförhör och rättegång. Du kan vara berättigad skadestånd och då ska målsägandebiträdet säkerställa att ditt enskilda anspråk förs fram.

Du kan själv önska ett målsägandebiträde eller så utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig.
Du behöver i princip aldrig betala för ditt målsägandebiträde utan kostnaden bärs i huvudregel av staten.

Om det finns misstanke om att ett barn har utsatts för ett allvarligt brott av sina vårdnadshavare eller om vårdnadshavaren har en relation till den misstänkte som gör att vårdnadshavaren inte kommer att tillvarata barnets rätt, så utser domstol oftast en särskild företrädare.

Under förundersökningen företräder den särskilda företrädaren barnet i kontakter med polis och åklagare samt domstol. Det är också den särskilda företrädaren som beslutar hur och om barnet ska delta i förhör eller läkarundersökningar samt företräder barnet i domstol. Precis som målsägandebiträdet är det den särskilda företrädaren som framställer skadeståndsanspråket.

Är du misstänkt eller har du utsatts för ett brott?

Andra områden

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik är vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj?

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet. 

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk? 

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Rulla till toppen