Om Jörwall Advokatbyrå

Att arbeta som advokat är ett särskilt förtroendeuppdrag som medför ett stort ansvar. Du är vår drivkraft. I samarbetet med dig så sätter vi ett stort värde på ett personligt engagemang, en enkel och begriplig kommunikation, en stark lojalitet mot dig och diskretion. Du ska känna dig trygg med vår kompetens, du ska känna dig sedd och veta att du är prioriterad.

Medarbetare

Att arbeta som advokat är ett särskilt förtroendeuppdrag som medför ett stort ansvar. Du är vår drivkraft. I samarbetet med dig så sätter vi ett stort värde på ett personligt engagemang, en enkel och begriplig kommunikation, en stark lojalitet mot dig och diskretion. Du ska känna dig trygg med vår kompetens, du ska känna dig sedd och veta att du är prioriterad.

Medarbetare

Jenny Jörwall

Advokat

Advokat Jenny Jörwall har tidigare arbetat på advokatbyråer med fokus på både humanjuridik och affärsjuridik. Den 1 september 2020 bestämde hon sig för att starta Jörwall Advokatbyrå. Jenny Jörwall tog examen från juristprogrammet i Lund år 2014 och har arbetat på advokatbyrå sedan 2012. Hon tog sin advokatexamen år 2017 och arbetade dessförinnan som biträdande jurist.

Emma Nilsson

Advokat

Advokat Emma Nilsson tog examen från juristprogrammet vid Lunds Universitet år 2008. Under år 2009-2011 gjorde hon notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt och har sedan dess arbetat med humanjuridik på advokatbyrå. Hon är advokat sedan år 2014.

Petra Geiger

Paralegal

Petra Geiger tog examen som paralegal från Nordic Business Institute 2015.

Hon har tidigare arbetat som domstolshandläggare både vid Förvaltningsrätten i Malmö och Ystads tingsrätt.

Kontakta Jenny

070 – 855 15 49
Jenny@jorwalladvokat.se

Kontakta Emma

 076 – 777 50 40
Emma@advokatnilsson.se

Kontakta Petra

076 – 033 33 55
Petra@jorwalladvokat.se

Jenny Jörwall

Advokat

Advokat Jenny Jörwall har tidigare arbetat på advokatbyråer med fokus på både humanjuridik och affärsjuridik. Den 1 september 2020 bestämde hon sig för att starta Jörwall Advokatbyrå. Jenny Jörwall tog examen från juristprogrammet i Lund år 2014 och har arbetat på advokatbyrå sedan 2012. Hon tog sin advokatexamen år 2017 och arbetade dessförinnan som biträdande jurist.

Kontakta Jenny

+46 70 – 855 15 49

Jenny@jorwalladvokat.se

Emma Nilsson

Advokat

Advokat Emma Nilsson tog examen från juristprogrammet vid Lunds Universitet år 2008. Under år 2009-2011 gjorde hon notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt och har sedan dess arbetat med humanjuridik på advokatbyrå. Hon är advokat sedan år 2014.

Kontakta Emma

 +46 76 – 777 50 40

Emma@advokatnilsson.se

Petra Geiger

Paralegal

Petra Geiger tog examen som paralegal från Nordic Business Institute 2015.

Hon har tidigare arbetat som domstolshandläggare både vid Förvaltningsrätten i Malmö och Ystads tingsrätt.

Kontakta Petra

+46 76 – 033 33 55

Petra@jorwalladvokat.se

Rulla till toppen