Familjerätt

Relationer utvecklas och förändras. Då är det viktigt med juridisk stöttning för att alla ska känna sig trygga.

Familjerätt

Det är svårt att redogöra här för alla de frågor som kan uppstå när vi ska inleda eller avsluta en relation, eftersom ingen är den andra lik. Så är det också med familjer och alla tänkbara scenarion som vi kan föreställa oss. Konflikter, försoningar, förlikningar.

Däremot så kan vi lite enkelt säga att familjerätt ofta handlar om den juridik som reglerar vårdnaden om barn, barns boende och umgänge i samband med separationer och de rättsregler som styr hur upphörande av äktenskap (skilsmässa). Det omfattar även faderskap, adoption, frågor i samborelationer och underhållsbidrag.

Det finns det rättsområde som ofta benämns som ekonomisk familjerätt. Det handlar framförallt om hur vi hanterar de ekonomiska mellanhavanden som uppstår i samband med ett äktenskap eller en samborelation och vad som gäller när vi separerar. Det finns även möjlighet att reglera de ekonomiska mellanhavandena inför en relation eller ett äktenskap genom ett samboavtal eller ett äktenskapsförord.

Jag kan bistå dig som ombud i domstolstvister och du kan även få rådgivning i enskilda frågeställningar inom familjerätt.

Vanliga frågor som vi kan ställa
 • Vem ska ha vårdnad om barnen när vi separerar?
 • Vart ska barnen bo?
 • Hur ska umgänget se ut?
 • Kan vi träffa ett avtal om vårdnad, boende och umgänge?
 • Kan jag få hjälp av familjerätten?
 • Kan vi delta i samarbetssamtal?
 • Vi har allvarliga samarbetssvårigheter – kan tingsrätten upplösa den gemensamma vårdnaden?
 • Ska jag betala underhåll?
 • Hur mycket underhåll är skäligt?
 • Måste vi bodela?
 • Kan vi skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal?
 • Kan vi begära att tingsrätt utser en bodelningsförrättare?
 • Ska jag ansöka om ensam vårdnad vid tingsrätt och vad kostar det?
 • Hur genomförs en vårdnad, boende och umgängesutredning?
 • Vad är ett umgängesstöd?
 • Hur fungerar det om jag bor på skyddat boende och jag vill driva en vårdnadstvist?

Det finns självklart en mängd andra frågor som knyter an till familjerätten.

I ärenden som rör barn som är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande och parternas eget intresse ska inte gå före. Ofta kan vi hitta relevant lagtext kring familjerätt i Föräldrabalken men också i Barnkonventionen. (länka?). För att förstå hur domstolarna har tillämpat lagen finns vägledning i tidigare domstolsavgöranden, så kallad rättspraxis.

Behöver du hjälp med något som rör familjerätt?

Andra områden

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott? Vägen till en eventuell dom kan vara lång. Det finns ofta många frågor och osäkerhet där ett ombud kan ge dig svar och råd om vad som kommer ske. 

Migrationsrätt

Att flytta till ett nytt land är inte lätt. Det innebär att navigera mellan språk, bestämmelser och olika instanser. Då kan det vara skönt med att få hjälp att hitta rätt väg. I Sverige har du också rätt till en tolk.

Socialrätt

Socialrätt är regler om social trygghet, som kan appliceras både kommunalt och genom statens försäkringssystem. Ett ombud är en stöttande hand som kan förklara hur och varför beslut tas.

Scroll to Top