Familjerätt

Ofta innebär familjelivet mer juridik än vad vi tror och ibland mer än vad vi önskar. Familjerätt är ett rättsområde som i stort sett omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma i en familjerelation.

Familjerätt

Familjerätt innefattar den juridik som reglerar vårdnaden om barn, barns boende och umgänge i samband med separationer och de rättsregler som styr upphörande av äktenskap. Det handlar även om faderskap, adoption, frågor rörande samborelationer och underhållsbidrag till barn eller makar. Däremot är ingen relation den andra lik och det finns en mängd frågor som kan uppstå beroende på olika familjekonstellationer. Ibland kan det även vara frågor som rör ekonomi, såsom upprättande av gåvobrev, äktenskapsförord, samboavtal eller bodelningsavtal.

I familjerättsliga ärenden så arbetar advokatbyrån som ombud i tvister vid domstol och du kan få rådgivning i enskilda frågeställningar.

Behovet av juridisk rådgivning kan kännas särskilt stort i samband med en separation i en barnfamilj. Du kan ha blivit stämd i tingsrätt av din tidigare sambo/make/-a, eller du kanske själv inte ser någon annan utväg än att vända dig till domstol. Vanligt förekommande frågor i vårdnadstvister rör gemensam vårdnad, ensam vårdnad, boende, umgänge, växelvis boende och underhållsbidrag. 

Oavsett om du har blivit stämd eller om du själv överväger att ansöka om stämning i ett ärende som rör vårdnad, boende och umgänge, kan du anlita ett ombud. Du kanske har fått ett brev hemskickat av en advokat som företräder din f.d. man/hustru/partner med krav om vad hen anser ska gälla för era barn efter er separation som du måste besvara, eller så behöver du hjälp att upprätta precis en sådan skrivelse för att inleda en rättsprocess.

Om du kontaktar advokatbyrån i ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge så bokar vi in ett rådgivningsmöte för att samtala om en möjlig väg framåt. 

Advokatbyrån kan även biträda dig att upprätta avtal, testamente och framtidsfullmakt. 

Har du frågor som rör familjerätt?

Andra områden

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Straffrätt

Har du blivit anklagad eller utsatt för ett brott?

Vägen till en eventuell dom kan både vara lång och snårig. 

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig. 

Migrationsrätt

Har du flytt från ditt hemland eller har du flyttat till Sverige för att arbeta eller för att bo med din familj? 

Oavsett kan processen vara besvärlig när du inte kan språket eller känner till rättssystemet.

Du kan anlita ett ombud som hjälper dig med den juridiska processen. I vissa fall har du rätt till ett offentligt biträde. 

Socialrätt

Har socialnämnden i din hemkommun ansökt om att tvångsomhänderta ditt barn eller ansökt om att du ska tvångsvårdas för ett narkotikamissbruk?

Du har rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar dina intressen. 

Ekonomisk familjerätt

I familjerelationer uppstår frågor gällande den gemensamma ekonomin.

Det kan vara i samband med ett giftermål eller inledandet av en samborelation, en skilsmässa eller separation. Livets slutskede innebär även att vi måste hantera ekonomiska frågor för den avlidne.

Rulla till toppen